Verander de taal

Rechtlich

Aanbod tot terugbetaling van een product van O’Keeffe’s

We zijn er zo zeker van dat u onze O’Keeffe’s-producten geweldig zult vinden, dat we 100% van de aankoopprijs terugbetalen als u niet helemaal tevreden bent. Dit doen we in de vorm van een digitale cadeaubon, onder voorbehoud van de onderstaande voorwaarden. 

Om een verzoek tot terugbetaling in te dienen, hoeft u alleen maar het ‘Contactformulier’ te gebruiken. Voeg bij uw verzoek een duidelijke foto van uw aankoopbon (met daarop het aankoopbedrag en de aankoopdatum) en een foto van uw product (met daarop de artikelcode). Klik hier om naar de pagina met het Contactformulier te gaan en het proces te starten.

 

VOORWAARDEN VOOR HET AANBOD TOT TERUGBETALING VAN EEN PRODUCT VAN O’KEEFFE’S COMPANY

 

 1. In het Verenigd Koninkrijk is Gorilla Glue Europe Limited, handelend onder de naam O’Keeffe’s Company, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijvennummer 09219236 gevestigd op het adres 26 Eaton Avenue, Buckshaw Village, Chorley, England, PR7 7NA (‘we/wij‘, ‘ons/onze‘, ‘ons‘) de promotor achter het aanbod tot terugbetaling van een product (‘Aanbod tot terugbetaling van een product‘).
 2. In de Europese Unie is GG Brands Netherlands BV, handelend onder de naam O’Keeffe’s Company, geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83721215 gevestigd op het adres Lichttorren 32, 5611 BJ, Eindhoven, Nederland (‘we/wij‘, ‘ons/onze‘, ‘ons‘) de promotor achter het aanbod tot terugbetaling van een product (Aanbod tot terugbetaling van een product‘).
 3. Deze voorwaarden (‘Voorwaarden‘) leggen de volledige voorwaarden vast die u (‘u‘, ‘uw‘) kunt volgen om een beroep te doen op ons Aanbod tot terugbetaling van een product.  U bevestigt dat, wanneer u een verzoek indient voor het aanbod tot terugbetaling van een product, alle door u ingediende informatie waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is en dat u voldoet aan en akkoord gaat met de Voorwaarden.  U zult te allen tijde te goeder trouw tegenover ons handelen.

Wie kan een verzoek tot terugbetaling indienen en hoe?

 1. Om een claim in te dienen moet u (i) een “O’Keeffe”-product hebben gekocht in de afgelopen 30 kalenderdagen, (ii) niet tevreden zijn over het product, en (iii) een ingezetene van Nederland zijn. U krijgt alleen het bedrag terug dat u contant voor het product hebt betaald. Aankopen via een loyaliteitsprogramma van een winkelier, inclusief betaling met punten, vallen niet onder onze Gegarandeerde Terugbetaling.
 2. Om een verzoek tot terugbetaling in te dienen voor ons Aanbod tot terugbetaling van een product, moet u het Contactformulier op onze website gebruiken: [https://okeeffesco.nl/contact-opnemen/].  
 3. U moet het fysieke product kunnen laten zien om redelijk gebruik aan te tonen, evenals het aankoopbewijs.  Wanneer u een verzoek tot terugbetaling indient, moet u van beide duidelijke foto’s bijvoegen.   Als u de aankoopbon of het product hebt weggegooid, komt u niet in aanmerking voor het aanbod tot terugbetaling van een product.
 4. Ons privacybeleid [https://okeeffesco.nl/privacybeleid/] is van toepassing wanneer u een verzoek tot terugbetaling indient via ons Contactformulier.
 5. U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen 30 kalenderdagen na de aankoopdatum die op uw aankoopbon staat vermeld.  
 6. Verzoeken tot terugbetaling in het kader van ons aanbod tot terugbetaling van een product zijn beperkt tot één aankoop van elk van onze in aanmerking komende producten per huishouden binnen één kalenderjaar. Als u verzoeken tot terugbetaling indient met betrekking tot meerdere producten, zullen we elk verzoek afzonderlijk beoordelen, maar we kunnen de andere verzoeken ook gezamenlijk in behandeling nemen.  
 7. We kunnen om meer informatie vragen om uw verzoek tot terugbetaling van een product te verwerken. We behouden ons het recht voor om elk verzoek tot terugbetaling dat wordt ingediend in het kader van het aanbod tot terugbetaling van een product, te verifiëren, onder andere door het product of de aankoopbon op te vragen voor fysieke inspectie.  We kunnen, naar eigen goeddunken, een verzoek tot terugbetaling afwijzen dat niet voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen in deze Voorwaarden en/of waarvan wij redelijkerwijs aannemen dat het niet te goeder trouw is ingediend.  

Aanbod tot terugbetaling van een product

 1. Als uw verzoek tot terugbetaling succesvol is, sturen we u per e-mail naar het adres dat u bij het verzoek hebt opgegeven, een vooraf geladen digitale cadeaubon ter waarde van het contante deel van de prijs die u hebt betaald voor het product waarvoor u het verzoek hebt ingediend.  Wij zijn niet aansprakelijk voor het verzenden van deze elektronische terugbetaling als u geen geldig e-mailadres hebt opgegeven in uw verzoek tot terugbetaling.  
 2. Als het product waarvoor u een verzoek tot terugbetaling indient, is gekocht via een aanbieding voor meerdere aankopen of een andere korting, heeft ons aanbod tot terugbetaling van een product alleen betrekking op de daadwerkelijke contante prijs die u voor het betreffende product hebt betaald.
 3. Ons Aanbod tot terugbetaling van een product dekt alleen de prijs van het product en sluit alle andere kosten uit, inclusief eventuele verzend- en verpakkingskosten die u hebt gemaakt in verband met uw aankoop van het product. 
 4. Het kan tot 30 kalenderdagen duren voordat productvergoedingen worden verwerkt nadat we uw verzoek tot terugbetaling hebben ontvangen.

Algemene informatie

 1. Als u vragen hebt over ons aanbod tot terugbetaling of als u contact met ons wilt opnemen, gebruik dan ons Contactformulier via de volgende link [https://okeeffesco.nl/contact-opnemen/].  
 2. We behouden ons het recht voor om dit aanbod of deze voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.  De actuele tekst van deze Voorwaarden zal beschikbaar zijn zolang ons aanbod tot terugbetaling beschikbaar is op [https://okeeffesco.nl/].
 3. Wij behouden ons het recht voor om een verzoek tot terugbetaling in te houden of te annuleren wanneer u deze Voorwaarden schendt of wanneer wij redelijkerwijs vermoeden dat u deze Voorwaarden schendt of zult schenden.
 4. We zijn niet verantwoordelijk voor typografische of andere fouten in onze administratie van dit aanbod tot terugbetaling.
 5. Onze beslissing over enig aspect van een verzoek om terugbetaling is definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.
 6. Voor zover de wet dit toestaat, sluiten we aansprakelijkheid uit voor alle verliezen, schade en claims die iemand oploopt in verband met ons Aanbod tot terugbetaling van een product en alle claims die in verband hiermee worden ingediend.
 7. Dit Aanbod tot terugbetaling van een product is een aanvulling op en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
 8. In het Verenigd Koninkrijk is het Aanbod tot terugbetaling van een product, samen met deze Voorwaarden, onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales en valt dit onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken (behalve dat u ook een claim kunt indienen bij de rechtbanken van uw woonplaats, mits deze zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden).
 9. In de Europese Unie is het Aanbod tot terugbetaling van een product, samen met deze Voorwaarden, onderworpen aan de wetten van Nederland en valt dit onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

 

Publicatiedatum: Augustus 2023