Verander de taal

Privacybeleid

Algemeen privacybeleid

Gorilla Glue Europe Ltd, handelend onder de naam The O’Keeffe’s Company, (het “bedrijf”), respecteert uw recht op privacy. In dit privacybeleid is beschreven welke persoonsgegevens we kunnen verzamelen en hoe we deze informatie kunnen gebruiken. Bovendien worden enkele andere belangrijke onderwerpen met betrekking tot uw privacy en gegevensbescherming behandeld.

Het bedrijf heeft als beleid te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Hiermee laten we zien hoe belangrijk we het vinden om het vertrouwen te verdienen en te bewaren van onze klanten, zakenpartners en anderen die hun persoonsgegevens met ons delen.

Dit beleid is van toepassing op alle websites en mobiele apps die door of voor het bedrijf worden beheerd en omvat alle dochterondernemingen en filialen van het bedrijf wereldwijd (elk een “website of app van het bedrijf”). Het beleid geldt ook voor persoonsgegevens die we mogelijk op andere wijzen verzamelen: (i) via onze producten en diensten; (ii) wanneer u contact met ons hebt via andere kanalen dan een website of app van het bedrijf, bijvoorbeeld persoonlijk, telefonisch of op een beurs; en (iii) van onze klanten, distributeurs, leveranciers, dienstverleners en andere zakenpartners (collectief “zakenpartners”).

Het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van persoonsgegevens door het bedrijf

Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving zal het bedrijf bij het verzamelen van persoonsgegevens:

– u tijdig en op gepaste wijze op de hoogte stellen van onze handelwijzen met betrekking tot gegevens;

– uw persoonsgegevens alleen verzamelen voor specifieke en legitieme doeleinden. We verzamelen alleen relevante, gepaste gegevens en niet meer gegevens dan nodig voor de doelen waarvoor we ze verzamelen;

– uw persoonsgegevens verwerken op een manier die past bij de doelen waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld of waarvoor u vervolgens toestemming hebt gegeven;

– commercieel redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik, correct, compleet en, indien nodig, actueel;

– uw persoonsgegevens niet gebruiken voor direct marketing zonder u de kans te geven u hiervoor uit te schrijven; en

– gepaste maatregelen nemen, contractueel of anderszins, om adequate bescherming te bieden voor persoonsgegevens die worden bekendgemaakt aan derden of worden verzonden naar een ander land, inclusief overdrachten binnen het bedrijf.

Welke persoonsgegevens verzamelt het bedrijf

Het bedrijf verzamelt de volgende soorten persoonsgegevens:

– Informatie die u verstrekt

Het bedrijf verzamelt persoonsgegevens die u ons verstrekt. Het kan hierbij gaan om: (i) contactgegevens, zoals uw naam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres en telefoonnummer; (ii) aanvullende informatie over de manier waarop u onze producten gebruikt; (iii) eventuele opmerkingen, vragen, verzoeken en bestellingen; (iv) financiële gegevens die nodig zijn om betalingen voor uw aankopen te verwerken, zoals uw creditcard- of bankrekeninggegevens of een btw-nummer; en (v) informatie over uw voorkeuren, zoals de communicatiemethode die uw voorkeur heeft en soorten producten waarin u geïnteresseerd bent.

– Informatie die automatisch wordt verzameld van uw apparaat

Informatie over uw apparaat en browser. Het bedrijf kan technische informatie over uw apparaat verzamelen, zoals soort apparaat, soort browser, IP-adres, besturingssysteem en apparaat-ID. Het bedrijf verzamelt deze informatie automatisch van uw apparaat en webbrowser met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën.

Informatie over de manier waarop u contact met ons hebt. Het bedrijf kan technische gegevens verzamelen over uw gebruik van websites en apps van het bedrijf en hoe u omgaat met onze digitale advertenties en aanbiedingen. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over content die u hebt bekeken of gedownload, functies die u hebt gebruikt, links waarop u hebt geklikt, promotionele e-mails van het bedrijf die u hebt geopend en datums en tijden waarop u dit hebt gedaan. Het bedrijf verzamelt deze gegevens met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën.

Locatiegegevens. Het bedrijf kan locatiegegevens verzamelen, zoals exacte realtime locatiegegevens van uw apparaat en minder nauwkeurige locatiegegevens die worden afgeleid van bijvoorbeeld uw IP-adres of postcode. Apps van het bedrijf hebben ALLEEN toegang tot exacte realtime locatiegegevens van uw apparaat wanneer u ons daarvoor toestemming geeft.

– Cookies en vergelijkbare technologieën.

Een “cookie” is een gegevensbestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies en vergelijkbare technologieën kunnen de gebruikerservaring verbeteren doordat ze uw voorkeuren opslaan, uw online ervaring persoonlijker maken en u soms advertenties bieden die zijn afgestemd op uw interessegebieden.

Websites van het bedrijf gebruiken “sessiecookies”. Een sessiecookie kan u niet persoonlijk identificeren en verloopt wanneer u de browser sluit.

Websites van het bedrijf gebruiken ook “permanente cookies”. Deze cookies verlopen niet wanneer u de browser afsluit, maar blijven op uw computer tot u ze verwijdert of tot ze verlopen. Door een unieke id toe te wijzen aan uw computer kunnen we een database maken met informatie over uw keuzen en voorkeuren bij eerdere bezoeken. Deze kunnen bij volgende bezoeken automatisch worden ingesteld, wat u tijd en moeite bespaart.

In bepaalde landen moet u ons toestemming geven om cookies te plaatsen wanneer u websites van het bedrijf bezoekt. Als u een website van het bedrijf voor een van deze landen bezoekt, wordt informatie weergegeven over uw opties, waaronder de optie om bepaalde categorieën cookies te accepteren of te weigeren. U kunt deze instellingen desgewenst bij een volgend bezoek wijzigen. Houd er rekening mee dat u bepaalde cookies die beslist nodig zijn voor de levering van een dienst waarom u hebt gevraagd niet kunt uitschakelen.

U bent niet verplicht cookies te accepteren wanneer u een website van het bedrijf bezoekt, maar als u bepaalde cookies weigert, kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de site gebruiken.

Bovendien kunt u uw browserinstellingen aanpassen om cookies te accepteren of te weigeren, of om een waarschuwing weer te geven wanneer er een cookie op uw computer wordt geplaatst.

Analyses. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) die door het cookie wordt gegenereerd, wordt naar Google verzonden en opgeslagen op Google-servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over webactiviteit samen te stellen voor websiteoperators en om andere diensten te leveren met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorsturen naar derden wanneer ze hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer deze derden de informatie uit naam van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen met andere gegevens die Google van u heeft. U kunt de plaatsing van cookies weigeren door de betreffende instellingen te kiezen in uw browser. In dat geval kunt u mogelijk niet van de volledige functionaliteit van de site gebruikmaken. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor de verwerking door Google van gegevens over u op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven.

– Informatie van zakenpartners en andere derden

Het bedrijf verzamelt persoonsgegevens via onze zakenpartners. Het kan hierbij gaan om contactgegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Het bedrijf kan ook persoonsgegevens verkrijgen van andere externe bronnen, zoals openbaar en commercieel beschikbare bronnen. We kunnen de informatie die we ontvangen van onze zakenpartners en andere externe bronnen combineren met informatie die we verzamelen van u of uw apparaat, zoals hiervoor beschreven.

U kunt opties instellen betreffende de persoonsgegevens die u het bedrijf levert. U kunt ervoor kiezen ons de gevraagde informatie niet te leveren, maar in dat geval kunnen we u een relevante dienst of een bepaalde functie voor een website, app of product van het bedrijf mogelijk niet leveren.

Hoe gebruikt het bedrijf uw persoonsgegevens?

Het bedrijf kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het volgende:

Ontwikkeling en beheer van onze relaties met u en onze zakenpartners. Hierbij kan het onder meer gaan om de volgende activiteiten: (i) diensten verlenen of transacties verrichten waarom u of onze zakenpartners hebben verzocht; (ii) informatie leveren over producten, diensten en transacties van het bedrijf, en advertenties die interessant voor u kunnen zijn; (iii) u en onze zakenpartners een consistentere ervaring leveren bij de interactie met het bedrijf, onder andere door meer inzicht te krijgen in u en in de manier waarop u websites, apps, producten en diensten van het bedrijf gebruikt en ermee omgaat; en (iv) planning, beheer en handelen op grond van onze contractuele relaties met onze zakenpartners.

Communicatie met u of uw bedrijf. Hierbij kan het onder meer gaan om de volgende activiteiten: (i) u informeren over producten, diensten en promotionele activiteiten van het bedrijf die interessant kunnen zijn voor u of uw bedrijf; (ii) informatie leveren over relevante producten, diensten en transacties van het bedrijf, zoals prijsinformatie, technische gegevens, informatie over facturen, verzending of productie, informatie over garantie of terugroepacties of informatie over verbeteringen in producten of diensten; (iii) reageren op vragen of verzoeken van u, zoals verzoeken aan de klantenservice; en (iv) u uitnodigen om deel te nemen aan klanttevredenheids- of marktonderzoeksenquêtes of u informeren over de resultaten hiervan.

Levering en verbetering van onze websites, apps, producten en diensten. Hierbij kan het onder meer gaan om de volgende activiteiten: (i) aanpassing aan uw voorkeuren of interessegebieden, deze beter geschikt maken voor gebruik met uw technologie, of deze op andere manieren gebruiksvriendelijker maken; (ii) ervoor zorgen dat deze veilig zijn en blijven of deze anderszins beschermen; en (iii) nieuwe websites, apps, producten en diensten van het bedrijf ontwikkelen.

Afhandeling van juridische kwesties. Hierbij kan het onder meer gaan om de volgende activiteiten: (i) voldoen aan onze verplichtingen om bepaalde bedrijfsrecords gedurende een minimale bewaarperiode te bewaren; (ii) juridische rechten vaststellen, uitoefenen of verdedigen; (iii) voldoen aan wet- en regelgeving, gerechtelijke bevelen of andere juridische processen; (iv) fraude, inbreuk op intellectuele eigendom, schending van onze contracten of overeenkomsten, wetsovertredingen of ander misbruik van websites, apps, producten of diensten van het bedrijf detecteren, voorkomen en erop reageren; en (v) de rechten of eigendommen van het bedrijf of de gezondheid, veiligheid, het welzijn, de rechten of eigendommen van u of anderen beschermen.

Het bedrijf kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden die passen bij de context waarin de informatie is verzameld of met uw toestemming.

Het bedrijf kan alle gegevens die we verzamelen anonimiseren of bundelen en voor elk doel gebruiken, met inbegrip van onderzoeks- en productontwikkelingsdoeleinden. Deze gegevens zijn niet tot u persoonlijk herleidbaar.

Wanneer kan het bedrijf uw persoonsgegevens delen?

Het bedrijf zal uw persoonsgegevens niet bekendmaken, afgezien van de volgende uitzonderingen:

– Het bedrijf kan uw persoonsgegevens delen met andere onderdelen van het bedrijf, ook in andere landen. In dat geval zullen deze andere bedrijfsonderdelen uw gegevens conform dit beleid en alle toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming gebruiken.

– Het bedrijf kan uw persoonsgegevens ook delen met derden die we inschakelen om ondersteuningsdiensten voor ons te leveren. Deze derden mogen de persoonsgegevens die we met hen delen alleen gebruiken om diensten uit onze naam uit te voeren, en moeten uw persoonsgegevens behandelen conform alle toepasselijke wetgeving inzake privacy- en gegevensbescherming.

– In bepaalde gevallen kan het bedrijf uw persoonsgegevens delen met derden die met ons samenwerken om producten en diensten aan onze klanten te leveren, zoals distributeurs. In dat geval zullen we onze zakenpartners verplichten uw gegevens conform dit beleid en alle toepasselijke wetgeving inzake privacy- en gegevensbescherming te gebruiken.

– Het bedrijf kan uw persoonsgegevens delen met derden wanneer we er oprecht van overtuigd zijn dat bekendmaking noodzakelijk is: (i) om te voldoen aan wet- en regelgeving, gerechtelijke bevelen of andere juridische processen; (ii) om fraude, inbreuk op intellectuele eigendom, schending van onze contracten of overeenkomsten, wetsovertredingen of ander misbruik van websites, apps, producten of diensten van het bedrijf te detecteren, voorkomen en erop te reageren; (iii) om de rechten of eigendommen van het bedrijf of de gezondheid, veiligheid, het welzijn, de rechten of eigendommen van u of anderen te beschermen; of (iv) in vergelijkbare situaties. In een dergelijk geval zullen we gepaste maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

– Het bedrijf kan uw persoonsgegevens delen met derden in verband met de verkoop, inkoop, fusie, reorganisatie, opheffing of ontbinding van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel, of in vergelijkbare situaties. In een dergelijk geval zullen we gepaste maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

– Het bedrijf kan uw gegevens met uw toestemming of op uw verzoek delen.

Het bedrijf kan geanonimiseerde of gebundelde gegevens voor elk doel intern en met derden delen. Deze gegevens zijn niet tot u persoonlijk herleidbaar.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in het algemeen opgeslagen in de databases van het bedrijf of databases die worden onderhouden door onze serviceproviders. Veel van deze databases zijn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het bedrijf neemt gepaste maatregelen, contractueel of anderszins, om adequate bescherming te bieden voor persoonsgegevens die worden bekendgemaakt aan derden of worden verzonden naar een ander land, inclusief overdrachten binnen het bedrijf.

Het bedrijf handhaaft een redelijke beveiliging om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Hoewel we beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking, misbruik of wijziging, kunnen we, net zoals dat geldt voor alle computernetwerken die verbonden zijn met internet, niet de veiligheid garanderen van informatie die via internet wordt verzonden. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor inbreuken op de beveiliging waarop wij redelijkerwijze geen controle hebben.

Links naar websites en plug-ins van derden

Websites en apps van het bedrijf kunnen links bevatten naar websites of mobiele apps die niet worden beheerd door het bedrijf en plug-ins van sociale media-platforms en andere derden. Een voorbeeld van een plug-in van sociale media is de “vind-ik-leuk”-knop op Facebook. We leveren deze links en plug-ins als een service en we willen hiermee niet suggereren dat we de activiteiten of content van de betreffende websites, apps of sociale media-platforms steunen of dat we op enigerlei wijze verbonden zijn met de operators ervan. In het privacybeleid van de sites van de betreffende derden vindt u meer informatie over de gegevens die door deze externe websites, apps en plug-ins worden verzameld. We raden u aan het betreffende privacybeleid te raadplegen alvorens u websites, apps en sociale media-platforms gebruikt of er persoonsgegevens voor opgeeft.

Toegang tot uw persoonsgegevens

U kunt de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt via het contactformulier op deze website controleren, corrigeren en bijwerken.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Het doel en het gebruik waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verzameld, bepaalt hoe lang we deze gegevens bewaren. Er is wetgeving dat we bepaalde soorten gegevens gedurende een specifieke periode moeten bewaren. Wanneer deze wetgeving niet van toepassing is, bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Kinderen

Websites en apps van het bedrijf zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Het bedrijf zal niet bewust persoonsgegevens vragen of verzamelen van of over kinderen jonger dan 13, of de relevante minimumleeftijd volgens de toepasselijke lokale wetgeving, tenzij zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Aanvullende informatie voor inwoners van de EU

– De juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door het bedrijf

De juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door het bedrijf is afhankelijk van de doeleinden voor de verwerking. Voor de meeste gegevensverwerkingsactiviteiten die onder dit privacybeleid vallen, is de juridische basis dat de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme zakelijke belangen van het bedrijf. Wanneer we persoonsgegevens verwerken in verband met een (potentieel) contract met u, is de juridische basis dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u of voor het op uw verzoek ondernemen van stappen alvorens een contract af te sluiten. Wanneer we persoonsgegevens moeten delen met handhavingsdiensten of andere overheidsinstanties, doen we dat omdat we daartoe wettelijk zijn verplicht. We zullen ook toestemming als juridische basis gebruiken wanneer we dat gepast achten of voor zover dat vereist is door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld voordat we nauwkeurige locatiegegevens verzamelen van uw mobiele telefoon.

Verwerking op de basis van legitieme zakelijke belangen. Wanneer we persoonsgegevens verwerken op de basis dat verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme zakelijke belangen, bedoelen we onder meer de volgende belangen: (i) levering, verbetering en promotie van websites, apps, producten en diensten van het bedrijf; (ii) communicatie met huidige en potentiële klanten, andere zakenpartners en hun individuele contactpersonen; (iii) beheer van onze relaties met onze klanten en andere zakenpartners en hun individuele contactpersonen; (iv) andere bedrijfsontwikkelingsdoeleinden; (v) delen van informatie binnen het bedrijf en met serviceproviders en andere derden; en (vi) handhaving van de veiligheid en beveiliging van onze producten, diensten en werknemers, inclusief bescherming tegen fraude.

Verwerking op de basis van uitvoering van een contract. Voorbeelden van situaties waarin we persoonsgegevens verwerken omdat dat nodig is voor de uitvoering van een contract, zijn e-commercetransacties waarbij u voor uzelf een product of dienst bij het bedrijf koopt via een website of app van het bedrijf.

Verwerking op de basis van toestemming. Voorbeelden van verwerkingsactiviteiten waarvoor het bedrijf toestemming gebruikt als de juridische basis zijn: (i) verzamelen en verwerken van exacte locatiegegevens van uw mobiele apparaat; (ii) verzenden van promotionele e-mails wanneer daarvoor toestemming is vereist op grond van de toepasselijke wetgeving; en (iii) verwerking van persoonsgegevens op websites of apps van het bedrijf via cookies en vergelijkbare technologieën wanneer daarvoor toestemming is vereist op grond van de toepasselijke wetgeving.

Verwerking omdat het bedrijf juridisch daartoe is verplicht. Voorbeelden van situaties waarin het bedrijf persoonsgegevens moet verwerken om te voldoen aan zijn juridische verplichtingen zijn: (i) betaling van belastingen en overige overheidsheffingen; (ii) beschikbaarstelling van uw persoonsgegevens aan handhavingsdiensten en andere overheidsinstanties wanneer dat is vereist door de toepasselijke wetgeving; (iii) bewaren van bedrijfsrecords die moeten worden bewaard op grond van toepasselijke wetgeving; en (iv) voldoen aan gerechtelijke bevelen of andere juridische processen.

– Aanvullende informatie over de bewaring van uw persoonsgegevens

Voor de bepaling van de periode dat uw persoonsgegevens worden bewaard conform dit beleid, houdt het bedrijf rekening met criteria als: (i) toepasselijke juridische vereisten om gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren; (ii) bewaarverplichtingen met betrekking tot actuele of potentiële rechtszaken of onderzoeken door de overheid; (iii) vereisten voor het bewaren van gegevens in relevante overeenkomsten met onze zakenpartners; (iv) de datum van uw laatste interactie met het bedrijf; (v) de tussenliggende tijd tussen uw interacties met het bedrijf; (vi) de vertrouwelijkheid van de gegevens; en (vii) de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

– Uw persoonlijke rechten

Conform de toepasselijke wetgeving in de Europese Unie hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die overigens verschillend worden toegepast onder verschillende omstandigheden: recht op inzage, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van gegevensverwerking, recht op gegevensportabiliteit en recht op bezwaar tegen gegevensverwerking. De meeste van deze rechten zijn niet absoluut. Hierna gaan we dieper in op deze rechten en geven we aan hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Als u een verzoek indient om gebruik te maken van uw rechten, reageren we binnen een maand, maar we hebben het recht deze periode indien nodig met twee maanden te verlengen. Als we de reactieperiode verlengen, laten we u dat binnen een maand na uw verzoek weten. U kunt gebruikmaken van uw rechten via het contactformulier op deze website.

Recht van inzage. U hebt het recht om het bedrijf te vragen te bevestigen of we uw persoonsgegevens verwerken. Als we uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien en hebt u recht op de volgende informatie: (i) de doelen van de verwerking; (ii) de categorieën persoonsgegevens die we verwerken; (iii) de ontvangers of categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens; (iv) de beoogde bewaarperiode van de gegevens, waar mogelijk, of de criteria die we hanteren om de bewaarperiode te bepalen; (v) uw recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of op beperking van de verwerking van deze gegevens; (vi) uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie; (vii) als niet wij de gegevens van u hebben verzameld: alle informatie die we hebben over de bron van de gegevens; en (viii) of we uw persoonsgegevens gebruiken voor automatische besluitvorming die juridische of andere grote gevolgen voor u kunnen hebben.

Recht op rectificatie. U hebt het recht het bedrijf uw persoonsgegevens te laten rectificeren als ze niet correct zijn. Gezien de doeleinden voor de verwerking hebt u mogelijk ook het recht om onvolledige persoonsgegevens van u te laten aanvullen, onder andere door aanvullende informatie aan het bedrijf te verstrekken.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor de legitieme zakelijke belangen van het bedrijf. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door het bedrijf, wanneer deze gegevens worden verwerkt op de basis van legitieme zakelijke belangen van het bedrijf. Het bedrijf zal recht doen aan uw bezwaar en de verwerking van de relevante persoonsgegevens stopzetten, tenzij: (i) we dwingende juridische gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of (ii) we uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken om een juridisch recht vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor direct marketing. Als het bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Als u zich beroept op dit recht, zal het bedrijf de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing stopzetten.

Recht om verwerking te beperken. U hebt in de volgende gevallen het recht om het bedrijf te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken: (i) gedurende de periode waarin het bedrijf moet controleren of uw persoonsgegevens kloppen wanneer u de correctheid ervan betwist; (ii) wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de gegevens en in plaats daarvan het bedrijf verzoekt het gebruik van de gegevens te beperken; (iii) wanneer het bedrijf uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor verwerking, maar u de gegevens nodig hebt om een juridisch recht vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (iv) voor de periode waarin het bedrijf moet controleren of het dwingende juridische gronden heeft voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de legitieme zakelijke belangen van het bedrijf.

Als het bedrijf na uw verzoek de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, slaan we uw gegevens op en verwerken we die alleen: (i) met uw toestemming; (ii) om een juridisch recht vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; (iii) om de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon te beschermen; of (iv) om redenen van groot algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat. Het bedrijf zal u ook op de hoogte stellen voordat het de beperking van verwerking opheft.

Recht op verwijdering. Het recht op verwijdering wordt ook wel het ‘recht op vergetelheid’ genoemd. U kunt het bedrijf vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit is geen absoluut recht. Het bedrijf is alleen onder de volgende omstandigheden verplicht uw persoonsgegevens op uw verzoek te verwijderen: (i) uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of verwerkt; (ii) als het bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt op de basis van toestemming: u trekt uw toestemming in en er zijn geen andere juridische gronden om uw persoonsgegevens verder te verwerken; (iii) als het bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt voor zijn legitieme zakelijke belangen: u maakt bezwaar tegen de verwerking en we hebben geen zwaarder wegende gronden om door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens; (iv) het bedrijf heeft uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerkt; of (v) de persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een juridische verplichting op grond van wetgeving van de Europese Unie of een lidstaat waaronder het bedrijf valt.

Het bedrijf is niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen voor zover het bedrijf ze moet verwerken om: (i) zijn recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; (ii) te voldoen aan een juridische verplichting op grond van wetgeving van de Europese Unie of een lidstaat waaronder het bedrijf valt; of (iii) om een juridisch recht vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht om persoonsgegevens die u aan het bedrijf hebt geleverd te ontvangen, wanneer: (i) de verwerking van de gegevens is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en het bedrijf; (ii) uw persoonsgegevens automatisch voor het bedrijf worden verwerkt; en (iii) het voldoen aan uw verzoek geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

Als u het recht hebt om deze persoonsgegevens te ontvangen en u ons verzoekt om die te leveren, zal het bedrijf dat doen in een gestructureerde, gebruikelijke en machinaal leesbare vorm.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Het bedrijf zal zijn best doen om alle verzoeken of klachten die het bedrijf ter ore komen in behandeling te nemen en op te lossen. Daarnaast hebt u het recht om contact op te nemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u een verzoek of klacht hebt. Dit kan de toezichthoudende autoriteit zijn in het land of de federale staat waar u woont.

Intellectuele eigendom

Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als verlening van enige licentie op grond van een intellectuele eigendomsrecht, inclusief enig recht op het gebied van handelsmerken of auteursrechten van The O’Keeffe’s Company of derden, door uitsluiting, implicatie of anderszins. Alle handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Tenzij anders vermeld is het bedrijf de eigenaar van alle handels- en servicemerken op deze website, zowel gedeponeerd als niet-gedeponeerd. Alle rechten die niet exclusief worden verleend in dit document zijn exclusief en volledig voorbehouden aan het bedrijf.

O’KEEFFE’S, WORKING HANDS, de logo’s van The O’Keeffe’s Company, SOOTHING ALOE BOOST en andere zijn handelsmerken van The Gorilla Glue Company, zijn gedeponeerd in Europa en worden onder licentie gebruikt door Gorilla Glue Europe Ltd
.

Vragen over dit beleid

Als u vragen hebt over dit beleid of over het gebruik dat we van uw persoonsgegevens maken, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Consumer Affairs
Gorilla Glue Europe Ltd
PO Box 663
Chorley
PR6 6PU
Verenigd Koningkrijk

Wijzigingen in dit beleid

Wijzigingen in dit beleid worden, met informatie over eventuele substantiële wijzigingen, gepubliceerd op deze site. Het bedrijf behoudt zich het recht voor dit beleid op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Wijzigingen gelden alleen voor de persoonsgegevens die na publicatie worden verzameld.

Dit beleid is het laatst herzien in augustus 2018.